Stick to your dream…

Jacco zat in de eindexamenklas. Tijdens de Nederlandse les gaf zijn leraar de klas de opdracht om een opstel te schrijven. Onderwerp van het opstel was: wat is je droom? De jongen raakte tijdens het schrijven helemaal in zijn element. Hij schreef dat hij naar Amerika wilde emigreren om daar een ranch te beginnen. Hij droomde van een groot terrein, wel 500 ha. Hij zag helemaal voor zich hoe hij alles zou inrichten, wat voor dieren er zouden lopen en hoe hij in zijn inkomen zou voorzien. Trots leverde hij zijn opstel in bij de docent.

De volgende dag kreeg iedereen het opstel terug. De leraar had ze allemaal gelezen. Bij hem stond hij stil om te vertellen dat hij hem een onvoldoende had gegeven. Hij vroeg hem na de les te blijven zodat hij het met kon bespreken. Hij stak na de les meteen van wal. Hij vroeg zich af hoe hij kon denken dat hij een ranch kon beginnen. Als hij een opdracht gaf om een opstel te schrijven over je droom, was het vanzelfsprekend de bedoeling om te schrijven over een realistische droom. De leraar gaf hem de opdracht om diezelfde avond een nieuw opstel te schrijven en nu over een haalbare droom.

De jongen was helemaal van slag. Hij ging naar huis. ’s Avonds vertelde hij zijn ouders wat er gebeurd was en vroeg hen wat hij nu moest doen. Zijn ouders zeiden: “Denk er rustig over na. Er komt vanzelf een oplossing naar boven die voor jou het beste is.” Nou, dacht de jongen, nu weet ik nog niets. Toch nam hij de raad aan. Hij nam de tijd voor zichzelf en ging sudderen en broeden....

De volgende dag vroeg de docent naar zijn nieuwe opstel. Tot zijn verbazing zei de jongen dat hij geen nieuw opstel had geschreven. Hij vroeg hem waarom niet. Hij zei: weet u, laten we het houden zoals het is. Zo bent u gelukkig met het geven van die onvoldoende en ik ben gelukkig met mijn droom.

 

 

Start Myfocustest